ศูนย์พระเครื่องบารมีพ่อแก่ ( Baramee-pokae Thailand Amulets shop )

เทียนตรีนิสิงเห อาจารย์ณัฐธัญ มณีรัตน์ (อ.เจค) บ้านไมตรียานุสรณ์

฿0.00
ใช้จุดเพื่อแก้เคราะห์ แก้ดวงตก แก้อาถรรพ์ในเบื้องต้นด้วยตนเอง ดีกว่าปล่อยเฉยให้เลยเถิดไปจนไปถึงจุดที่แก้ไขอะไรลำบาก ผู้บูชาสามารถเขียนชื่อนามสกุลของตนเองหรือบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือลงบนเทียน
  • หมวดหมู่ : อาจารย์ณัฐธัญ มณีรัตน์ (อ.เจค), บ้านไมตรียานุสรณ์
  • รหัสสินค้า : 004667

รายละเอียดสินค้า เทียนตรีนิสิงเห อาจารย์ณัฐธัญ มณีรัตน์ (อ.เจค) บ้านไมตรียานุสรณ์

เทียนตรีนิสิงเห อาจารย์ณัฐธัญ มณีรัตน์ (อ.เจค) บ้านไมตรียานุสรณ์

  

ใช้จุดเพื่อแก้เคราะห์ แก้ดวงตก แก้อาถรรพ์ในเบื้องต้นด้วยตนเอง ดีกว่าปล่อยเฉยให้เลยเถิดไปจนไปถึงจุดที่แก้ไขอะไรลำบาก พวกอาถรรพ์ วิญญาณ ธรณีสาร ภูติผีปีศาจ มนต์ดำ พลังงานลบ ก็ล้วนไม่ต่างกับโรคร้าย ปล่อยไว้นานก็คงไม่ใช่เรื่องดี หาหมอเร็วก็รักษาง่าย เจอไวก็กำจัดได้ทันท่วงที เทียนนี้จึงตอบโจทย์ในประเด็นที่คนหมู่มากกังวลใจหากเราไม่น้อมหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วไซร้ ความช่วยเหลือจากแห่งหนใดจะมาถึงเรา

ผู้บูชาสามารถเขียนชื่อนามสกุลของตนเองหรือบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือลงบนเทียน ก่อนจุดในบ้านเรือนเคหสถาน ร้านค้า สถานที่ต่างๆ หรือจุดเพื่อทำน้ำมนต์โดยให้ตั้งขันน้ำไว้หน้าพระพุทธรูป แล้วจึงนำเทียนตรีนิสิงเหนี้มาจุดให้น้ำตาเทียนหยดลงไปในขัน ก่อนนำน้ำมนต์มาอาบกิน โดยอาจารย์เจคท่านได้แนะนำว่า หากเห็นว่าปัญหาอุปสรรคที่เผชิญอยู่เป็นเรื่องใหญ่ ให้จุด3เล่มพร้อมกันถือเป็นการดีที่สุด

เมื่อกล่าวถึงวิชา "ตรีนิสิงเห" ชื่อนี้หลายคนคงคุ้นหู แต่ในขณะเดียวกันหลายคนก็ยังคงมีความสงสัย ว่าจริงๆตรีนิสิงเหเป็นวิชาที่เกี่ยวกับอะไร ให้คุณทางไหนกันแน่ ซึ่งตรงนี้อาจารย์เจคท่านจึงได้เมตตาหยิบยกมาอธิบายขยายความให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ง่ายขึ้นดังนี้

"ในบรรดาสิ่งมีชีวิตสัตว์ป่าทั้งหลายในพงไพร ราชสีห์ถือเป็นราชาแห่งสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งมวล ในพุทธศาสนาก็มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คือพระรัตนตรัย ที่ถือเป็นราชาในไตรโลก ไม่ว่าจะมีสรรพสัตว์ใดอุบัติใน3โลกนี้ 3สิ่งนี้ก็ถือเป็นราชาสูงสุด อานุภาพของพระรัตนตรัยจึงเปรียบประดุจได้กับ พญาราชสีห์บันลือสีหนาท อันสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนต้องยอมจำนนด้วยความเคารพยำเกรง

ตรีนิสิงเหจึงเป็นวิชาที่ว่าด้วยการพึ่งพระบารมีอานุภาพแห่งพระพุทธองค์ ผู้ทรงบรรลือสีหนาท ตรัสพระวาจาด้วยท่าทีองอาจดังพญาราชสีห์ เพื่อเทศนาโปรดสัตว์ให้เห็นหนทางดับทุกข์ ดังนั้นต่อให้สิ่งชั่วร้ายอมุษย์ทั้งหลาย จนไปถึงแม้แต่เทพยุดาองค์ใด มีประสงค์ให้โทษแก่บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองจากเลขยันต์คาถากลศาสตร์แห่งวิชาตรีนิสิงเหนี้

พลังงานลบจากสิ่งเหล่านั้นก็ย่อมให้โทษอะไรแก่เขาไม่ได้ เพราะถือว่าบุคคลผู้นั้นได้ถือพระพุทธคุณ พระธรรมมคุณพระสังฆคุณ เป็นที่ตั้ง ที่ระลึก ที่สูงสุด ได้ถือพระรัตนตรัยไว้เป็นหลักชัยในใจ ยกไว้เป็นแก่นแท้ในมโนความคิด จากการบันลือสีหนาทเทศนาของพระพุทธองค์

ดังนั้นบุคคลผู้นั้นก็ย่อมจักพ้นภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงไปได้ ประดุจว่าได้รับความคุ้มครองจากสุรเสียงคร้ามคำรามแห่งพญาราชสีห์ที่บรรลือสีหนาทก้องไปในไตรโลก สิ่งใดที่จะมาทำร้ายให้โทษแก่เราก็ย่อมล่าถอยมลายสิ้นไป"

ตรีนิสิงเหสูตรนี้ อาจารย์เจคท่านได้แลกเปลี่ยนความรู้กันกับท่าน "อาจารย์ประคอง รุ่นเจริญ" อาจารย์เจคท่านว่าท่านชอบสูตรนี้เป็นพิเศษเพราะมีอุปเท่ห์ "วิจิตรพิสดาร” อาจารย์ประคองท่านว่า ท่านเรียนมาจากท่าน "อาจารย์อ็อด สนั่นทุ่ง" จ้าวตำนานสักเสร็จยิงซ้ำ และสีผึ้ง7ร้านมหาเสน่ห์อันลือลั่น ถือเป็นอาจารย์ใหญ่ที่อาจารย์ประคองให้เคารพนับถือมาก

อาจารย์ประคองเห็นว่าอาจารย์เจคชอบลบผงตรีนิสิงเหเป็นกิจวัตรอยู่แล้ว ก็เลยมอบวิชานี้ให้อาจารย์เจคไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งพออาจารย์เจคได้เรียนแล้วนำมาใช้จริงด้วยการระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้เมตตา ก็เห็นผลได้ยลประสบการณ์กันมานักต่อนัก จากการที่อาจารย์เจคท่านนำมาใช้ช่วยลูกศิษย์ลูกหาผู้ศรัทธา แล้วพวกเขาเหล่านั้นได้กลับมาเล่าให้อาจารย์เจคฟัง

หนึ่งในอุปเท่ห์พิเศษของตรีนิสิงเหสูตรนี้ คือมีอานุภาพทางด้านเสริมสร้างความร่มเย็นและป้องกันอัคคีภัยไปในตัวด้วย เส้นสายของลายยันต์ตรีนิสิงเหสูตรนี้จึงดูลื่นไหลคล้ายกับกระแสน้ำ โดยถือนัยยะว่า พระคุณของพระพุทธเจ้านั้นสามารถดับซึ่งเพลิงทุกข์ เพลิงกิเลสให้มอดลงได้

ดั่งที่พระพุทธองค์ ทรงเปรียบกิเลสไว้ว่า ไฟคือราคะ ติดใจ กระสันอยาก (ราคัคคิ), ไฟคือโทสะ ความขัดเคืองใจความไม่พอใจ คิดประทุษร้าย (โทสัคคิ), ไฟคือโมหะ ความหลง ไม่รู้ ไม่เข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริง (โมหัคคิ) ดังนั้นเมื่อพระคุณของพระพุทธเจ้าสามารถดับเพลิงอันละเอียดที่เกิดจากใจเหล่านั้นได้ ก็ย่อมสามารถดับเพลิงจากอัคคีภัยซึ่งเป็นเพลิงอันหยาบได้เช่นกัน

/* Products stats */