ศูนย์พระเครื่องบารมีพ่อแก่ ( Baramee-pokae Thailand Amulets shop )

โรเซ่อควา (น้ำแร่ประจุบวกกำจัดพลังงานลบ, 10 ml), อาจารย์ณัฐธัญ มณีรัตน์ (อ.เจค), บ้านไมตรียานุสรณ์

฿199.00
เพิ่มพลังงานบวกให้กับ บุคคล และสถานที่ รวมไปถึงวัตถุธาตุทางเวทย์มนต์ อาทิเช่น อัญมณี, คฑา และอุปกรณ์ทางพิธีกรรมต่างๆรับรองโดย \\\"สมาคมเลขยันต์และบรรพศาสตร์\\\"
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : อาจารย์ณัฐธัญ มณีรัตน์ (อ.เจค), บ้านไมตรียานุสรณ์
  • รหัสสินค้า : 004615

รายละเอียดสินค้า โรเซ่อควา (น้ำแร่ประจุบวกกำจัดพลังงานลบ, 10 ml), อาจารย์ณัฐธัญ มณีรัตน์ (อ.เจค), บ้านไมตรียานุสรณ์

โรเซ่อควา (น้ำแร่ประจุบวกกำจัดพลังงานลบ), อาจารย์ณัฐธัญ มณีรัตน์ (อ.เจค), บ้านไมตรียานุสรณ์

เพิ่มพลังงานบวกให้กับ บุคคล และสถานที่ รวมไปถึงวัตถุธาตุทางเวทย์มนต์ อาทิเช่น อัญมณี, คฑา และอุปกรณ์ทางพิธีกรรมต่างๆ

Rosé Aqua. (Aura Cleansing Water) by Arjarn Natthan Maneeratana (Arjarn Jake), Maitreyanusorn Home

Positively charged mineral water removes negative energy. Add positive energy to people and places including magical tools such as gems, staff and various ritual equipment.

โรเซ่อควา (น้ำแร่ประจุบวกกำจัดพลังงานลบ) ผ่านการทำพิธีกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงาน รับรองโดย "สมาคมเลขยันต์และบรรพศาสตร์" (Theosophical Association)

Rosé Aqua. (Aura Cleansing Water) Already passed through blessing rituals by energy experts certified by "Theosophical Association".

โรเซ่อควา (น้ำแร่ประจุบวกกำจัดพลังงานลบ) พิธีกรรมดังกล่าวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับอนุภาคของน้ำ ที่จะส่งผลในการขจัดพลังงานลบและเสริมสร้างพลังงานบวก สามารถทำได้จริงอ้างอิงจากงานวิจัยของ ดร.มาซารุ เอโมโตะ

Rosé Aqua. (Aura Cleansing Water), The blessing rituals truly cause a change in the particle level of the water that will result in eliminating negative energy and enhancing positive energy in every drop. It can actually work as describe according to the research of Dr. Masaru Emoto.

พลังงานลบทำให้จิตใจหม่นหมอง

พลังงานบวกทำให้ชีวิตสว่างสดใส

พร้อมบวกสิ่งดีงามประจุเข้าสู่ทุกสรรพสิ่ง

โรเซ่อควา (น้ำแร่ประจุบวกกำจัดพลังงานลบ)

Negative energy makes the mind dull.

Positive energy makes life bright.

Ready to charge positive power into everything.

Rosé Aqua. (Aura Cleansing Water)

หินมงคล ย่อมมงคลยิ่งขึ้น เมื่อได้รับพลังงานบวกจาก "โรเซ่อควา (น้ำแร่ประจุบวกกำจัดพลังงานลบ)" อยากรู้ต้องลอง เพราะเรื่องของพลังงานนั้นมีอยู่จริง

“Auspicious Stone” will be more auspicious when receiving positive energy from “Rosé Aqua” (Aura Cleansing Water). Energy is something that invisible but, always real. 

/* Products stats */